Kush jemi, cfarë bëjmë?

Kompania DEFEX ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2014. Jemi një kompani që aktivitetin e saj e ka përqëndruar në importin dhe tregëtimin e lëndëve  plasëse për përdorim civil.

Si kompania ashtu edhe depot e saj janë te lokalizuara ne Korçë.

Depot tona kanë infrastukturën më moderne dhe të sigurt në rajon. Gjithashtu janë te ndërtuara sipas rregullave dhe standarteve ndërkombetare. Kapaciteti i tyre është mjaftueshëm për të mbuluar kërkesat si brenda rajonit ashtu edhe jashtë tij.

Eksplozivë (ton)
Detonatorë Joelektrikë
Detonatorë Elektrikë
Fitil i zakonshëm dhe detonator (ml)

Strategjia

Kompania jonë synon të ruajë dhe konsolidojë pozitën e saj në treg, duke u përshtatur me ndryshimet në mjedisin e biznesit e në teknologji. Synimi i përgjithshem i Defex përqëndrohet në rritjen e performancës dhe zhvillimin e kapaciteteve.

Qëllimi

Qellimi yne kryesor eshte cilesia dhe siguria per te gjitha produktet dhe sherbimet qe ne ofrojme tek klientet.

Jeni të interesuar për shërbimet tona?